Uroczystości na Górze Śmierci w Pustkowie

W środę, 25 kwietnia 2018 odbyły się coroczne uroczystości patriotyczno-religijne na Górze Śmierci w Pustkowie Osiedlu. Gmina Ostrów brała czynny współudział w organizacji tej uroczystości, która ma za zadanie oddać hołd naszym rodakom walczącym w okresie okupacji hitlerowskiej o niepodległość Ojczyzny, a także upamiętnić więźniów przetrzymywanych i represjonowanych w obozach pracy w Pustkowie.

W niedzielę, 15 kwietnia 2018 r. w budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce odbył się wieczór literacki połączony z prezentacją książki „Drogi, ścieżki i manowce” mieszkanki Kamionki - Aleksandry Bal. Całe spotkanie poprowadziła p.o. Dyrektora GCKiS w Kamionce Jadwiga Łomnicka na którym oprócz rodziny autorki i zaproszonych gości uczestniczyli również przedstawiciele Związku Literatów z Rzeszowa.

 Misterium Męki Pańskiej w Ostrowie 2018

W ostatnią sobotę i niedziele marca na kompleksie sportowym w Ostrowie odbyła się inscenizacja Misterium Męki Pańskiej przygotowana przez Młodzież z Grupy Apostolskiej w Ostrowie. W całym przedsięwzięciu wzięło udział blisko 60-cio osoba grupa, która m.in. przygotowała stroje i miejsce przedstawienia oraz wcieliła się w aktorów. 

Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom w Ostrowie 2018

W środę, 11 kwietnia 2018 w Domu Strażaka w Ostrowie miały miejsce Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom". Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy wiekowe: szkoły podstawowe i gimnazja. Wszyscy uczestniczy bez względu na wiek musieli się wykazać bardzo dobrą znajomością przepisów przeciwpożarowych oraz historią i tradycją straży pożarnej. Jak co roku poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki i wyrównany.

Dzień Nowych Technologii w Edukacji ww Ostrowie

21 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Ostrowie odbył się Dzień Nowych Technologii w Edukacji. Uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach z robotyki oraz pokazie robotów zbudowanych z zestawów Lego Mindstrom EV3.

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu