XIII Memoriał im. Rafał Kmiecia w Kozodrzy

W środę, 14 marca 2018 na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kozodrzy rozegrany został już po raz trzynasty piłkarski Memoriał im. Rafała Kmiecia. Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z terenu gminy Ostrów rywalizując w turnieju piłki nożnej przypomnieli w ten sposób osobę tragicznie zmarłego Rafała.

Memoriał organizowany był przez GCKiS w Kamionce i Lesława Kmiecia, tatę tragiczne zmarłego Rafała. Do rozgrywek zgłosiły się drużyny z czterech szkół podstawowych z terenu gminy Ostrów.

Spotkanie stowarzyszeń na Dzień Kobiet

W piątek, 9 marca 2018 r. p.o. Wójta Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg zaprosił panie, które działają m.in. w stowarzyszeniach na terenie naszej gminy na wspólne spotkanie w Urzędzie Gminy w Ostrowie. Oprócz pamiątkowych dyplomów, słodkiego poczęstunku i ciekawej dyskusji wszystkie kobiety otrzymały również róże z okazji Dnia Kobiet.

Podsumowanie Inwestycji i zakupów w Gminie Ostrów w 2017 roku - ulotka

Sukcesem roku 2017 jest zmniejszenie zadłużenia gminy o kwotę ponad 4 mln zł. Na koniec roku 2016 wynosiło ono w przybliżeniu 17 mln zł, zaplanowano wówczas w budżecie blisko 7 mln zł kredytów i pożyczek przewidzianych na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań oraz na sfinansowanie deficytu budżetowego. Ostatecznie jednak Gmina Ostrów nie zaciągnęła żadnego kredytu ani pożyczki długoterminowej…
Pomimo ograniczeń w wydatkach, udało się zrealizować z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych wiele inwestycji i zakupów na łączną kwotę 2,5 mln zł.

W niedziele, 4 marca 2018 odbyła się VI edycja wydarzenia "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych". Jest to największy bieg pamięci, gdzie podczas tej edycji dokładnie w 333 miejscowościach w Polsce oraz 8 miastach za granicami naszego kraju łącznie wzięło udział około 70 tys. biegaczy.

Walne Zebranie Stowarzyszenia LGD Lasovia

W czwartek, 7 lutego 2018 r. w Ostrowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Lasovia. W programie zebrania oprócz wyboru przewodniczącego i Komisji Mandatowej  oraz Komisji Uchwał i Wniosków było również m.in. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2017 r., sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 r., sprawozdanie Komisji Mandatowej a także  udzielenie Absolutorium Zarządowi.

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu