IV Majowy Turniej Zapaśniczy w Skrzyszowie

Dnia 19 maja po raz czwarty odbył się Majowy Turniej Zapaśniczy w Skrzyszowie, który został zorganizowany przez UKS „Orzeł” Skrzyszów oraz Szkołę Podstawową im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie. W turnieju wzięło udział około 45 zawodników i zawodniczek. Ostatecznie drużynowo najlepsza okazała się drużyna UKS „Orzeł” Skrzyszów, drugie miejsce wywalczył UKS „Orlęta” Kamień, a trzecie miejsce zajęła drużyna ze SP nr 9 w Dębicy.

Wieczór poetycki w Kamionce

W piątek, 16 maja 2018 r. odbył się wieczór poetyki zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce. Była to kontynuacja spotkania, które odbyło się w połowie kwietnia na którym była m.in. prezentacja książki „Drogi, ścieżki i manowce” - Aleksandry Bal.

Uroczystości na Górze Śmierci w Pustkowie

W środę, 25 kwietnia 2018 odbyły się coroczne uroczystości patriotyczno-religijne na Górze Śmierci w Pustkowie Osiedlu. Gmina Ostrów brała czynny współudział w organizacji tej uroczystości, która ma za zadanie oddać hołd naszym rodakom walczącym w okresie okupacji hitlerowskiej o niepodległość Ojczyzny, a także upamiętnić więźniów przetrzymywanych i represjonowanych w obozach pracy w Pustkowie.

Mistrzostwa Mażoretek Tamburmajorek i Cheerleaderek Polski Południowo-Wschodniej

W dniu 1 maja w Pustkowiu-Osiedlu odbyły się po raz kolejny otwarte Mistrzostwa Mażoretek Tamburmajorek i Cheerleaderek Polski Południowo-Wschodniej zorganizowane przez Stowarzyszenie MTiCH w Opolu przy współpracy Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Gminy Dębica i Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica.

W niedzielę, 15 kwietnia 2018 r. w budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce odbył się wieczór literacki połączony z prezentacją książki „Drogi, ścieżki i manowce” mieszkanki Kamionki - Aleksandry Bal. Całe spotkanie poprowadziła p.o. Dyrektora GCKiS w Kamionce Jadwiga Łomnicka na którym oprócz rodziny autorki i zaproszonych gości uczestniczyli również przedstawiciele Związku Literatów z Rzeszowa.

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu