Jeszcze przed wakacjami Wójt Gminy Ostrów Piotr Cielec wraz z dyrektorem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ostrowie Bogusławem Wójcikiem zorganizowali spotkanie z najlepszymi uczniami z terenu naszej gminy. Na spotkaniu oczywiście nie mogło zabraknąć gratulacji i nagród.


W środę, 22 czerwca 2016 przed zakończeniem roku szkolnego w Urzędzie Gminy w Ostrowie  odbyło się spotkanie na które zostali zaproszeni uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzianu klas VI na terenie Gminy Ostrów. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów z terenu całej gminy.
Wójt Gminy Ostrów pogratulował zgromadzonym uczniom osiągnięć edukacyjnych a dyrektorom szkół podziękował za ich prawidłowe funkcjonowanie. Po życzeniach zostały wręczone dyplomy i nagrody książkowe. Dodatkowo uczniowie w ramach nagrody w najbliższych dniach wyjadą również na wycieczkę, gdzie bezpłatnie będą mogli pozwiedzać m.in. Krościenko nad Dunajcem, Czorsztyn czy miejscowość Nidzica.
Warto dodać, że wszystkie nagrody i wycieczka została sfinansowana z pieniędzy, które zostały zebrane w styczniu podczas IX Balu Charytatywnego w Kamionce.

Najlepsze wyniki spośród uczniów szkół podstawowych osiągnęli:
Amelia Kocan (SP Kamionka) - najlepszy wynik w gminie
Weronika Świder SP Kamionka)
Wiktoria Hajduk (SP Ocieka)
Krzysztof Cielec (SP Ostrów)
Martyna Ptaszek (SP Wola Ociecka)
Angelika Jopek (SP Skrzyszów)
Katarzyna Longosz (SP Kozodrza)

Najlepsze wyniki spośród uczniów gimnazjum osiągnęli:
Karol Feret  (PG Ostrów) - najlepszy wynik w gminie
Joanna Tylutka (PG Kamionka)
Justyna Boś (PG Ocieka)
Sabina Bieszcz (PG Wola Ociecka)
Kamil Malinowski (PG Ostrów)

tekst i foto: M.Surman

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu