W środę, 14 września sześć par z terenu Gminy Ostrów świętowało 50-lecie pożycia małżeńskiego „Złote Gody”. Piotr Cielec, Wójt Gminy Ostrów wraz z Łukaszem Kędziorem, kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w imieniu Prezydenta RP wręczyli jubilatom zasłużone medale i dyplomy.

Spotkanie w Domu Ludowym w Borku Małym było pełne wzruszeń, wspomnień, ale i radości. Uroczystość rozpoczął kierownik Stanu Cywilnego, który przywitał wszystkich jubilatów. Następnie Wójt Gminy Ostrów złożył wszystkim zebranym najlepsze życzenia, później rozpoczęło się uroczyste wręczanie odznaczeń. Na koniec zaproszono wszystkich na poczęstunek gdzie nie obyło się oczywiście bez toastu za dostojnych jubilatów.

Odznaczone pary to:    

 • Maria i Stanisław Kurgan (Wola Ociecka)
 • Stanisława i Tadeusz Bała (Ocieka)
 • Zofia i Jan Rokosz (Skrzyszów)
 • Teresa i Jerzy Kołodziej (Ostrów)
 • Kazimiera i Marian Opiela (Ostrów)
 • Stefania i Roman Kopala  (Zdżary)

Oprócz tego odznaczenia otrzymały również pary, które z różnych przyczyn nie mogły być tego dnia na spotkaniu:

 • Janina i Stanisław Feret (Kozodrza)
 • Irena i Tadeusz Rokosz (Zdżary)

Przypomnijmy; wnioski o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie od jubilatów lub ich rodzin przyjmuje Urząd Stanu Cywilnego.   
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawany jest osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Medal ustanowiony został w 1960 roku. Odznaczenia parom obchodzącym „Złote Gody” nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Jubilaci są informowani listem gratulacyjnym z kancelarii Prezydenta RP o przyznanych medalach. Następnie otrzymują oficjalne zaproszenie na uroczystość, której organizatorem jest Urząd Stanu Cywilnego w Ostrowie. Podczas uroczystości wręczane są odznaczenia, dyplomy, drobne upominki i składane gratulacje.

Mateusz Surman

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu