Działający w naszej gminie zakład komunalny może się poszczycić kolejnymi pojazdami i dodatkowym sprzętem, który został  zakupiony do obsługi działu gospodarki odpadami jak również innych prac w ramach prowadzonej działalności. Na liście zakupów jest m.in. ładowarka kołowa czołowa, samochód ciężarowy z urządzeniem ciśnieniowym WUKO oraz kosiarka bijakowa a łączna cena zakupionych urządzeń wyniosła aż 850 000zł.

 

Wśród zakupiony urządzeń warto wymienić:

1. Ładowarka kołowa czołowa CASE 721F

Maszyna fabrycznie nowa została zakupiona w formie leasingu operacyjnego na wyposażenie ostrowskiej komunalki do obsługi działu gospodarki odpadami jak również innych prac w ramach prowadzonej działalności.

Ładowarka jest przystosowana do załadunku pojazdów przeznaczonych do transportu odpadów poprzez zakup łyżki wysokiego załadunku co pozwoli na załadunek naczep do wysokości około 4,20 m co do tej pory było sporym utrudnieniem przy bieżącej pracy Zakładu oraz do załadunku materiałów sypkich np. kruszywa, żwiry itp.

Maszyna wyposażona w odpowiednią wentylację i klimatyzację w dużym stopniu wpływa na bezpieczeństwo i komfort pracowników pracujących przy gospodarce odpadami tj. obsługa linii sortowniczej, załadunek pojazdów do transportu odpadów, obsługa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów.

Zakup nowej ładowarki w dużym stopniu przyczyni się do poprawy jakości i efektywności wykonywanych prac związanych z eksploatacją Zakładu oraz realizacji zleceń na rzecz Gminy Ostrów.

 

2. Samochód ciężarowy Renault Master z urządzeniem ciśnieniowym typu WUKO

Samochód specjalistyczny zakupiony został na wyposażenie Oczyszczalni Ścieków w Skrzyszowie do eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Pojazd wyposażony w urządzenie ciśnieniowe do 150 bar służące do udrażniania przyłączy i sieci kanalizacyjnych do średnicy rurociągu 200 mm oraz w urządzenie do obsługi urządzeń sieci kanalizacyjnej tj. płukanie i mycie urządzeń, możliwość transportu niewielkiej ilości nieczystości. Zakupiony pojazd usprawni obsługę i eksploatację gminnej sieci kanalizacyjnej.

 

3. Kosiarka bijakowa AGL 125

Urządzenie zostało zakupione na wyposażenie Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie dla potrzeb utrzymania chodników oraz terenów zielonych będących własnością oraz we władaniu Gminy Ostrów. Kosiarka bijakowa zamontowana do ciągnika Prokmar pozwala na swobodne koszenie m.in. zieleni przylegających do chodników pieszych na terenie Gminy Ostrów w różnych pozycjach koszenia z wykorzystaniem układu hydraulicznego sterowanego z kabiny operatora. Maksymalna szerokość koszenia wynosi 120 cm. Urządzenie to usprawni i przyspieszy prace wykonywane przy utrzymaniu chodników oraz pozostałych terenów należących do Gminy Ostrów.

Warto dodać, że łączna wartość zakupionych w ostatnim czasie przez Gminę i jej Spółkę komunalną maszyn, pojazdów i urządzeń wyniosła aż 850 000 zł brutto.

tekst: Mateusz Surman / dane: Karol Kluk

 

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu