logo_gmina_ostrow

URZĄD GMINY W OSTROWIE

39-103 Ostrów 225

Tel/fax. (0-17) 745 11 60

Strona internetowa: www.ostrow.gmina.pl

Poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Gminy jest czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 15:30.

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2010 r.  Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

Komórka odpowiedzialna 

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego

II piętro, pokój nr 15, tel. 0-17 745-11-60 wew. 331.

Sposób załatwienia sprawy 

Postępowanie rozpoczyna się na wniosek właściciela (współwłaścicieli) lub użytkownika (współużytkowników) nieruchomości złożony w Urzędzie Gminy.

Polega na:

- wydaniu postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości,

- wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.

Wymagane dokumenty 

Wniosek o wydanie opinii wraz z załącznikami:

- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
- wypis  z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmującej

nieruchomość podlegającą podziałowi,
- wstępny projekt podziału nieruchomości,

- pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości

(gdy nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków).

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział wraz z załącznikami:

- mapa z projektem podziału z wykazem zmian gruntowych włączona do zasobu

geodezyjnego i kartograficznego (min. 3 egzemplarze)

- protokół z przyjęcia granic nieruchomości.

Formularz do pobrania

Wniosek nr 5

Opłaty 

Nieprzewidziane przepisami.

Czas załatwienia sprawy 

do 1 miesiąca od złożenia wstępnego projektu podziału (postanowienie)

do 1 miesiąca od złożenia projektu podziału (decyzja).

Tryb odwoławczy 

- Zażalenie na postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Ostrów w terminie 7 dni od daty otrzymania

postanowienia.

- Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Ostrów w terminie 14 dni od daty otrzymania    decyzji.

Inne informacje

Wnioski o wydanie postanowienia i decyzji składa się w sekretariacie Urzędu Gminy.

Opracował: Bogusław Cionek - inspektor

Data:2012-06-01 

Zatwierdził: Bogusław Wójcik - Pełnomocnik  ds. Systemu Jakości Data: 2012-06-01

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu