logo_gmina_ostrow

URZĄD GMINY W OSTROWIE

39-103 Ostrów 225

Tel/fax. (0-17) 745 11 60

Strona internetowa: www.ostrow.gmina.pl

Poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Gminy jest czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 15:30.

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY lub CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE

(NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW  )

Podstawa  prawna:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r.  Nr 139, poz. 993 ze zm.),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych ( Dz. U. Nr 236, poz. 1999),

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r.  o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175)

Komórka odpowiedzialna 

Referat Organizacyjno - Społeczny

II piętro, pokój nr 17, tel. 0-17 745-11-60 wew.315

Sposób załatwienia sprawy 

Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy wydawane w formie zaświadczenia o zameldowaniu.

Wymagane dokumenty 

 1. 1) Zgłoszenie:

- pobytu stałego

- pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

 1. 2)
 2. 3) Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego
  w  przypadku meldowania się na pobyt stały,
 3. 4) Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna,  wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu, zawiadomienie o nadaniu numeru w przypadku nowego budynku ) – do wglądu
 4. 5)
 5. 6)

Oryginały dokumentów (pkt  2-6) należy przedłożyć do wglądu.

Formularz do pobrania

Wniosek nr 6, Wniosek nr 12

Opłaty 

Nie podlega

Czas załatwienia sprawy 

Niezwłocznie, w obecności wnioskodawcy po okazaniu wszystkich wymaganych prawem dokumentów i prawidłowo wypełnionych formularzy.

Tryb odwoławczy 

Nieprzewidziany przepisami

Inne informacje

Przy zameldowaniu należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy. Potwierdzenia pobytu dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności właściciela lokalu.

W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się, zgłoszenia może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.

Dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełnia się oddzielnie nawet wówczas, jeśli meldowane są równocześnie z opiekunem.

Opracował: Łukasz Kędzior - podinspektor

Data: 2012-06-01 

Zatwierdził: Bogusław Wójcik - Pełnomocnik  ds. Systemu Jakości Data: 2012-06-01

 

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu