KOMUNIKAT

Informuję, że w dniach 06 - 08 czerwca 2017 roku planowany jest wojewódzki trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza.

W związku z powyższym na terenie Gminy Ostrów w godzinach 09.00 - 17.00 może zostać przeprowadzona głośna próba syren alarmowych.

Za pomocą syren zostanie ogłoszony następujący sygnał alarmowy:

 • OGŁOSZENIE ALARMU   – modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty
 • ODWOŁANIE ALARMU    – ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty

 

 

PODSTAWA:

Zarządzenie Nr 89/2017 Wojewody Podkarpackiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 29.05.2017 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie województwa podkarpackiego treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia „RENEGADE – SAREX 17/I”

Pod takim hasłem Samorząd Województwa Podkarpackiego, Caritas Diecezji Przemyskiej, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej, a także Bank Żywności, przy współpracy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego podjęli inicjatywę mającą na celu zmniejszenia ilości odpadów spożywczych  znajdujących się w odpadach komunalnych i przemysłowych.

W ramach akcji wyznaczone punkty na terenie całego województwa podkarpackiego będą przyjmować produkty żywnościowe, nawet z bardzo krótkim okresem przydatności, oraz ziemiopłody. Najbliższy punkt dla naszych mieszkańców znajduje się pod adresem:

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas i Stacja Opieki Caritas,

ul. Mickiewicza 59,39-100 Ropczyce

tel. 17 221 83 39 / e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Więcej informacji:

Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzucaj do śmieci jedzenia - OGŁOSZENIE DO POBRANIA

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany Nr III-1/2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2005 terenu położonego w rejonie centrum miejscowości Ostrów.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/157/17 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 10 lutego 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr III-1/2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2005 terenu położonego w rejonie centrum miejscowości Ostrów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 do 22 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostrów, pokój nr 15, w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu  rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017 r., w  pokoju nr 15 o godz. 1530.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ostrów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lipca 2017 r.

p.o. Wójta Gminy Ostrów
mgr Grzegorz Ożóg

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu