I N F O R M A C J A

 

            Wójt Gminy Ostrów informuje, że w dniu 09 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostrów został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrów, przeznaczonej do dzierżawy (część dz. nr 86/2 poł. w Bliźnie).

Szczegółowe informacje dot. w/w nieruchomości zostały zawarte w wywieszonym wykazie.        

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ostrów, pokój nr 8 – Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego, tel. 177 449 302.

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu