Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2016r. poz. 446 ze zm. /, z w o ł u j ę na dzień 29 grudnia2016r. na godzinę 9ºº posiedzenie Rady Gminy Ostrów – sesja XXXI. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów .

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu w okresie międzysesyjnym.
 5. Dyskusja.
 6. Podjęcie uchwał:

- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2015
w miejscowościach Ocieka, Wola Ociecka, Zdżary i Kamionka w gminie Ostrów

-w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

- w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2016

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 1. Zakończenie sesji.
Podstawa prawna do urlopowania Radnego, art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze. zm./.

Serdecznie zapraszam do udziału w sesji

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu