Przygotowana jest już cała dokumentacja techniczna i przy wsparciu otrzymanego dofinansowania Gmina Ostrów chce rozpocząć termomodernizację Domu Ludowego w Kozodrzy. Obecnie ogłoszony jest przetarg na wykonanie wszystkich zaplanowanych prac.

Jak informuje Tadeusz Mazur, pracownik referatu budownictwa UG Ostrów: w zakresie założonych prac jest termomodernizacja części budynku Domu Ludowego w Kozodrzy, czyli ocieplenie głównej sali wraz z m.in. wymianą okien i drzwi wejściowych. Całe zadanie według dokumentacji ma zostać ukończone do końca października tego roku.

Dodatkowo na to działanie zostało pozyskane dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - informuje Grzegorz Ożóg, p.o. Wójta Gminy Ostrów.

Termin składania ofert wszystkich zainteresowanych firm, które chciałyby podąć się realizacji tego zadania mija 24 lipca 2017 a dokładną specyfikację prac można znaleźć pod adresem:  http://www.ostrow.biuletyn.net/?bip=2&cid=53&id=215

 

dom ludowy kozodrza 1

dom ludowy kozodrza 1

dom ludowy kozodrza 1

dom ludowy kozodrza 1

dom ludowy kozodrza 1

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu