INFORMACJAInformuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2017r., poz. 1875/, z w o ł u j ę na dzień 4 grudnia 2017r. na godzinę 1000 - XLII Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie obecności.

3.      Zatwierdzenie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.      Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.

6.      Dyskusja.

7.      Podjęcie uchwał:

1)   w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

2)   w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce,

3)   w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018r.,

4)   w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017,

8.      Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

9.      Sprawy bieżące.

10.   Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor


INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2017r., poz. 1875/, z w o ł u j ę na dzień 4 grudnia 2017r. na godzinę 1000 - XLII Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie obecności.

3.      Zatwierdzenie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.      Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.

6.      Dyskusja.

7.      Podjęcie uchwał:

1)   w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

2)   w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce,

3)   w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018r.,

4)   w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017,

8.      Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

9.      Sprawy bieżące.

10.   Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor


  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu