PROGRAM „PRZYJAZNY DOM” NA ROK 2018

 

Wójt Gminy Ostrów informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zatwierdził Program PRZYJAZNY DOM NA ROK 2018.

Program stanowi ofertę dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska, zamieszkujących teren województwa podkarpackiego.

Celem Programu jest ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami oraz ograniczenie niskiej emisji szkodliwych pyłów i gazów do powietrza  zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców Podkarpacia.

Program PRZYJAZNY DOM na rok 2018 składa się z dwóch komponentów.

 

Komponent I

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d.

 

Komponent II

Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych (w tym wymiana pieców centralnego ogrzewania)

W roku 2018 wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w sposób ciągły od dnia wyznaczonego        w ogłoszeniu o naborze do wyczerpania środków przeznaczonych na dany cel, nie dłużej jednak niż do 15 listopada 2018 r.

Szczegółowe informacje niezbędne do złożenia wniosków o dofinansowanie będą zamieszczone wraz z ogłoszeniami o naborze wniosków w terminie do 12 marca 2018 r. na stronie WFOŚiGW - www.bip.wfosigw.rzeszow.pl

Bezpośredni link do strony Programu: https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/m-przyjazny-dom

 

Wojciech Popielarz

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu