Walne Zebranie Stowarzyszenia LGD Lasovia

W czwartek, 7 lutego 2018 r. w Ostrowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Lasovia. W programie zebrania oprócz wyboru przewodniczącego i Komisji Mandatowej  oraz Komisji Uchwał i Wniosków było również m.in. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2017 r., sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 r., sprawozdanie Komisji Mandatowej a także  udzielenie Absolutorium Zarządowi.

Turniej Piłki Siatkowej w Kozodrzy

W sobotę, 3 lutego 2018 r. na sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kozodrzy odbył się Turniej Piłki Siatkowej zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce.

Po bardzo wyrównanej i zaciętej walce ostatecznie najlepszą drużyną turnieju okazał się zespół MKS Bumerang z Woli Ocieckiej.

Orszak Trzech Króli - Skrzyszów 2018

Pod hasłem "Bóg jest dla wszystkich" przeszedł w sobotę, 6 stycznia 2018 przez Skrzyszów już po raz czwarty Orszak Trzech Króli. Tego typu Jasełka według ogólnopolskiej Fundacji Orszak Trzech Króli były w tym roku organizowane w 660 miejscowościach w Polsce i za granicą. Pierwszym punktem uroczystości Objawienia Pańskiego w tradycji znanej też jako święto Trzech Króli była uroczysta msza święta celebrowana przez proboszcza parafii Skrzyszów - ks. Mariusza Nosala. Po mszy a przed wyruszeniem w trasę wszyscy zgromadzeni otrzymali korony, naklejki oraz śpiewniki i zostali przydzielenie do trzech różnych grup reprezentujących różne kraje i królów.

VIII Spotkanie noworoczno – opłatkowe seniorów w Skrzyszowie. 14.01.2018r.

Cyprian Kamil Norwid powiedział:
„Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”.


Wiele ciepłych słów życzeń popłynęło w czasie VIII spotkania noworoczno – opłatkowego dla seniorów w Skrzyszowie przygotowanego przez Akcję Katolicką, proboszcza parafii ks. Mariusza Nosala, sołtysa wsi Andrzeja Budzika i dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Andrzeja Ziajora, które miało miejsce na szkolnej hali sportowej dnia 14 stycznia.

I Ostrowskie Spotkanie z Ekonomią Społeczną

29 listopada 2017 odbyło się pierwsze w naszej gminie spotkanie na którym dyskutowano o pomysłach i doświadczeniach w tworzeniu i prowadzeniu podmiotów ekonomicznych.Wśród zaproszonych gości na tym spotkaniu była m.in. Dagmara Preisner – zastępca burmistrza Strzyżowa, która opowiadała w jaki sposób ich miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi i czy im się to opłaca.

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu