Laptopy dla szkół z gminy Ostrów

Gmina Ostrów zakupiła łącznie 30 laptopów wraz z oprogramowaniem dla szkół z terenu naszej gminy. Głównym celem zakupu jest doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia zdalnego kształcenia.

W niedzielę, 23 sierpnia 2020 odbyły się Dożynki Gminne – Ostrów 2020. Było to wydarzenie inne niż w ubiegłych latach, które niestety z powodu panującej obecnie pandemii zostało ograniczone do najważniejszego punktu tej uroczystości, czyli dziękczynnej mszy świętej w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ostrowie, gdzie ks. Józef Rusnarczyk poświęcił wszystkie przygotowane wieńce dożynkowe.

OSP Ostrów ma nowy samochód!

W ubiegłą sobotę jednostka OSP Ostrów oficjalnie otrzymała nowy lekki samochód ratowniczo – gaśniczy Mercedes Benz Sprinter 519. Łączny koszt pojazdu to blisko 390 tys. zł z czego prawie 240 tys. zostało pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w Ostrowie

W czwartek, 25 czerwca 2020 w naszej gminie odbyło się spotkanie zainicjowane przez Wójta Gminy Ostrów Grzegorza Ożoga przedsiębiorców i samorządowców z terenu naszego powiatu z Małgorzatą Jarosińską-Jedynak – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Rozmawiano m.in. o efektach Funduszowego Pakietu Antywirusowego i negocjacjach wieloletnich ram finansowych UE 2021-2027.

Nowy samochód dla OSP Kozodrza

30 kwietnia 2020 do jednostki OSP Kozodrza trafił dzięki staraniom Wójta Gminy Ostrów Grzegorza Ożoga oraz wsparcia Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jacka Magdonia nowy lekki samochód ratowniczo-pożarniczy Mitsubishi Fuso Canter z napędem 4x4. Łączny koszt zakupu pojazdu to 397 tys. złotych z czego prawie 240 tys. zostało pozyskane z działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń RPO WP 2014-2020.

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w KamioncePowiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu