W ostatnich tygodniach na terenie naszej gminy było sporo inwestycji drogowych, które w dużej części już sie zakończyły a niektóre jeszcze dopiero będą realizowane. W większości są to nowe inwestycje a tylko w Ostrowie przeprowadzana jest kompleksowa modernizacja już istniejącego chodnika. Wspomniane inwestycje mają za zadanie m.in. poprawić bezpieczeństwo i wygodę naszych mieszkańców.

 

Przykłady realizacji:

 1. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Ociece
  Inwestycja współfinansowana przez Gminę Ostrów oraz Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
  Długość  chodnika ok. 50m szerokość 2,00. Chodnik wykonano z kostki brukowej. Wykonano  nowy przepust  z rury HDPE o średnicy 80 cm pod drogą  gminną. Wzdłuż chodnika wykonano  ściek przykrawężnikowy. Skarpy rowu obrukowano kamieniem a dno rowu zostało  umocnienie płytami ażurowymi i  korytkami ściekowymi. Od strony skarpy nasypu ustawiono balustradę szczeblinkową a od strony jezdni barierę stalową ochroną. Ogólna wartość inwestycji wyniosła 130 311,00 złotych. Udział finansowy Gminy Ostrów - 51 061,00 zł, PZDW - 79 249,00 złotych.
 2. Remont chodnika w Ostrowie
  Inwestycja polega na remoncie chodnika o długości ok. 300m i polega na rozebraniu, wykonaniu nowej podbudowy i ponownym ułożeniu kostki  i obrzeży na chodniku. Inwestycja współfinansowana przez Gminę Ostrów i Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Wartość zadania 50 000  zł. Udział finansowy  Gminy 20 000 ,00 zł udział  PZDW - 30 000 zł.
 3. Budowa chodnika w Skrzyszowie
  Przy drodze powiatowej Nr 1286R Anastazów - Skrzyszów w miejscowości Skrzyszów - budowa chodnika  przy jezdni na kolektorze krytym o  długości ok. 172 m; Wartość zadania  -   122 892,87 zł.
 4. Budowa chodnika w Kamionce
  Przy drodze powiatowej Nr 1225R Kosowy - Kamionka - Sędziszów Małopolski w miejscowości Kamionka.  Budowa chodnika  przy jezdni na kolektorze krytym o długości  114 m..  Wartość zadania - 95 363,92 zł;
 5. Budowa chodnika w Zdżarach
  Przy drodze powiatowej Nr 1329R Zdżary - Witkowice w miejscowości Zdżary. Budowa chodnika za rowem  na długości 141 m. Wartość  zadania - 87 563,71 zł.

Warto wspomnieć, że niebawem rozpocznie się również modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 986 (Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa). Będziemy informować o tej inwestyscji po rozpoczęciu prac przez wykonawcę.


tekst i zdjęcia: Mateusz Surman / dane: Alicja Sikora

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w KamioncePowiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu