Sukcesem roku 2017 jest zmniejszenie zadłużenia gminy o kwotę ponad 4 mln zł. Na koniec roku 2016 wynosiło ono w przybliżeniu 17 mln zł, zaplanowano wówczas w budżecie blisko 7 mln zł kredytów i pożyczek przewidzianych na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań oraz na sfinansowanie deficytu budżetowego. Ostatecznie jednak Gmina Ostrów nie zaciągnęła żadnego kredytu ani pożyczki długoterminowej…
Pomimo ograniczeń w wydatkach, udało się zrealizować z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych wiele inwestycji i zakupów na łączną kwotę 2,5 mln zł.

p.o. Wójta Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg

ulotka inwestycje gmina ostrow 01

ulotka inwestycje gmina ostrow 02

ulotka inwestycje gmina ostrow 03

ulotka inwestycje gmina ostrow 04

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu