Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Skrzyszowie rozpoczęło realizację projektu pod tytułem „Kurs florystyczny - podnoszenie kompetencji społeczności” i zgodnie z założeniami projektu uczestniczy w nim 27 kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Ostrów.

Kurs florystyczny odbywa się dwa razy w tygodniu na kompleksie sportowo - rekreacyjnym w Ostrowie. W ramach całego projektu odbędzie się łącznie 15 spotkań po 3 godziny każde i na każdym ze spotkań omawiany jest inny temat - zgodnie z założonym programem kursu.

Ponadto zapewnione są również materiały dydaktyczne niezbędne do prawidłowej realizacji prowadzonego kursu. Na początku spotkania uczestnikom przekazana jest wiedza teoretyczna, po czym uczestniczki przechodzą do zajęć praktycznych, gdzie pod okiem instruktora wykonywane są różne kompozycje kwiatowe.

Kurs wraz z wykładami i zajęciami praktycznymi prowadzi Pani Elżbieta Kosydar za co serdecznie dziękujemy!

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Skrzyszowie

lasovia loga eu

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Operacja realizowana w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LASOVIA na lata 2014-2020”

 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu