We wtorek, 15 stycznia 2019 r., pięć par z terenu Gminy Ostrów świętowało 50-lecie pożycia małżeńskiego „Złote Gody”. Grzegorz Ożóg - Wójt Gminy Ostrów oraz Agnieszka Sochacka - Sekretarz Urzędu Gminy w Ostrowie wraz z Łukaszem Kędziorem, kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w imieniu Prezydenta RP wręczyli jubilatom zasłużone medale i dyplomy.

Uroczystość rozpoczął kierownik Stanu Cywilnego, który przywitał wszystkich jubilatów. Następnie Wójt Gminy Ostrów złożył wszystkim zebranym najlepsze życzenia, później rozpoczęło się uroczyste wręczanie odznaczeń. Na koniec zaproszono wszystkich na poczęstunek, gdzie nie obyło się oczywiście bez toastu za dostojnych jubilatów. Spotkanie w Domu Strażaka w Ostrowie było pełne wspomnień ale i radości.

Odznaczone pary to:    

  • Aleksandra i Tadeusz Szymaszek (Kozodrza)
  • Krystyna i Marian Wdowik (Ostrów)
  • Kazimiera i Władysław Wilczyński (Ostrów)
  • Krystyna i Stefan Wiącek (Skrzyszów)
  • Teresa i Jan Ziomek (Skrzyszów)

Oprócz tego odznaczenia otrzymała również para, która nie mogła być tego dnia na spotkaniu:

  • Maria i Mieczysław Kępka (Kozodrza)

Przypomnijmy; wnioski o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie od jubilatów lub ich rodzin przyjmuje Urząd Stanu Cywilnego. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawany jest osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Medal ustanowiony został w 1960 roku. Odznaczenia parom obchodzącym „Złote Gody” nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Jubilaci są informowani listem gratulacyjnym z kancelarii Prezydenta RP o przyznanych medalach. Następnie otrzymują oficjalne zaproszenie na uroczystość, której organizatorem jest Urząd Stanu Cywilnego w Ostrowie. Podczas uroczystości wręczane są odznaczenia, dyplomy, drobne upominki i składane gratulacje.

Mateusz Surman

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu