W ODK „Tysiąclecie” przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie w dniu 23 lutego 2019 roku odbyła się promocja II tomu Wierszy zebranych Mieczysława Arkadiusza Łypa. W pięknej, dużej sali widowiskowej zasiedli przy stolikach licznie zgromadzeni uczestnicy imprezy. Serdecznie powitał wszystkich autor promowanego tomiku, po czym prowadzenie przejęła Urszula Pantoła, prezes Grupy „Inspiratio” z Łańcuta.

Goście wysłuchali wspaniałych kompozycji muzycznych autorstwa obecnego na sali Bogumiła Soboty: „Kumple z ulicy Pańskiej” i „Na rzeszowskim rynku”. Prezes Oddziału ZLP w Rzeszowie, Mieczysław Łyp, wspólnie z Małgorzatą Żurecką dokonali wręczenia Honorowych Nagród Zarządu Oddziału ZLP w Rzeszowie osobom, wyróżnionym za działania promujące kulturę i sztukę Podkarpacia. Okolicznościowe puchary otrzymali:

  • Kazimierz Linda ze Stalowej Woli – laudację wygłosił Grzegorz Męciński, prezes Stowarzyszenia „Witryna” w Stalowej Woli;
  • Jadwiga Łomnicka z Kamionki – laudację wygłosił Grzegorz Ożóg, wójt Gminy Ostrów;
  • Zofia Matys z Tyczyna – laudację wygłosiła viceprezes Tow. Przyjaciół Ziemi Tyczyńskiej, Zofia Domino;
  • Zofia Migała z Sędziszowa Małopolskiego – laudację wygłosił Mieczysław Szabaga, prezes RSTK w Przemyślu, ponadto złożył laureatce gratulacje i wręczył list okolicznościowy od burmistrza Sędziszowa Małopolskiego sekretarz Urzędu Gminy, Jan Maroń;
  • Maria Sowa z Futomy – laudację wygłosiła Małgorzata Drewniak, radna Miasta i Gminy Błażowa, sołtys wsi Futoma.

Składanym laureatom gratulacjom towarzyszyły kwiaty i gorący aplauz uczestników imprezy.

     Janusz Bogaczewicz, profesjonalny akordeonista, doskonale odegrał melodie Myriana Meesa: „Amigos”, H. Diedericha: „Ivanica”, J. Bilka: „Argentyńska siesta”.

     Po tej chwili muzycznego relaksu dr Anna Niewolak przedstawiła najistotniejsze wyróżniki i cechy warsztatu poetyckiego promowanego autora w wystąpieniu: Poezja natury i sztuki. O liryce Mieczysława A. Łypa. Stwierdziła między innymi, że poeta: Swe fascynacje i dociekanie przekłada na język poezji, a więc imaginacji i konkretu, realizując tym samym artystyczną i etyczną, uniwersalną w swej humanistycznej wymowie norwidowską dyrektywę poszukiwania piękna i dobra.

     Następnie Wiktor Bochenek zaśpiewał własną kompozycję do słów wiersza Łypa Zaduma wigilijna, dokonując znakomitej interpretacji wymienionego liryku.

Nadeszła chwila dłuższego kontaktu z poezją. Utwory autora II tomu Wierszy zebranych zaprezentowali zaproszeni goście: Józef Bajor: Złota pogoda, Anna Heller: Zaklinanie, dr Mieczysław Janowski: Chwila jesienna, Zdzisław Kret: Tryptyk z kaczeńcami, Wojciech Kwiatkowski: Tryptyk na Wielkanoc i Gorzki wiersz. Wszyscy wyżej wymienieni dokonali ciekawych i wnikliwych interpretacji, trzeba jednak podkreślić, iż wspaniale wywiązał się z tego zadania Wojciech Kwiatkowski, znany aktor teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, zaproszony przez mecenasa Andrzeja Grzywacza.

     Atmosferę ożywił dodatkowo Janusz Bogaczewicz, wykonując na akordeonie niezwykle rytmiczną kompozycję Z. Avena „Tico tico”. W dalszej części programu wiersze zaprezentowali: Grzegorz Ożóg: W płomieniu naftowej lampy, Małgorzata Żurecka: Noc Pegazów, Urszula Pantoła: Remedium.

     Wszyscy z wielką przyjemnością wysłuchali następnych melodii granych na akordeonie: piosenki bośniackiej, „Wszystko dla Ciebie”: Tino Jeschka i bardzo znanego fragmentu opery Giuseppe Verdi’ego „Chór pielgrzymów”, po czym nastąpiły spontaniczne wystąpienia zaproszonych gości.

     Atmosfera spotkania była niezwykle ciepła, swobodna i przyjacielska. Olbrzymią zasługę w tworzeniu takiego klimatu miała prowadząca całość Urszula Pantoła. Charyzmatyczna, pogodna, emanująca pozytywną energią, życzliwa dla wszystkich, uśmiechnięta, wypełniała swoje obowiązki konferansjera z wdziękiem i wspaniałym poczuciem humoru.

     Wszyscy uczestnicy spotkania doskonale się bawili, a gdy akordeonista znowu zaczął grać piękne melodie, ruszono do tańca. W ciągu całej imprezy goście chętnie korzystali z bufetu, zwłaszcza ze słodyczy zakupionych w renomowanej cukierni Kazimierza Raka. Po zakończeniu oficjalnych części programu długo jeszcze trwały przy stolikach pogawędki i dyskusje z autorem promowanego zbioru poezji.

     W spotkaniu udział wzięli między innymi: radny Gminy Ostrów, Józef Wolak, b. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, płk Józef Mroczka, rzecznik Teatru im. W. Siemaszkowej, Jadwiga Skowron, prezes Jerzy Maślanka i red. Stanisław Rusznica, przew. Rady Osiedla „Tysiąclecie”, Krystyna Rogozińska, przew. Klubu Seniora, Irena Walczak, twórcy z różnych grup literackich Podkarpacia: D. Kwoka, R. Giża, J. Mach, J. Kupiszewska, B. Śnieżek, M. Grudzień oraz poeci Oddziału ZLP w Rzeszowie: A. Decowski, H. Kurek, M. Sfetanik, W. Turek i M. Żurecka.

tekst: Adam Decowski / foto: ZLP w Rzeszowie

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu