Wójt Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg mianował dzisiaj Jacka Roga swoim zastępcą. Nowy pełnomocnik w zakresie swoich obowiązków będzie miał m.in. zarządzanie referatem ochrony środowiska, jednostkami organizacyjnymi (ZOJO, GOPS, GCKiS oraz Gminna Biblioteka w Ostrowie). Jacek Róg przez ostatnie dziesięć lat był Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach.

 

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu