Dnia 10.09.2019 roku, o godzinie 17:30 w Domu Strażaka w Kamionce odbyła się Biesiada Artystyczna z udziałem gości ze Lwowa. W spotkaniu udział wzięli: Zespół ze Lwowa „Lewandowskie Retro” i Rodzina Horodyłowskich, zastępca wójta Gminy Ostrów, Jacek Róg, przewodniczący Rady Gminy, a zarazem sołtys Kamionki, Józef Bajor, skarbnik Gminy Ostrów, Adam Rzeszutek, radni z terenu Gminy Ostrów wraz z osobami towarzyszącymi, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jacek Magdoń, członkowie ZLP – Oddział w Rzeszowie, Mieczysław A. Łyp i Adam Decowski oraz członkowie Klubu Aktywnych z Kamionki wraz ze swoim opiekunem artystycznym, Markiem Regułą.

Na początku dyrektor GCKiS w Ostrowie z/s w Kamionce, Jadwiga Łomnicka powitała zgromadzonych gości i przedstawiła program. Najpierw wystąpili goście ze Lwowa: Zespół „Lewandowskie Retro” i Rodzina Horodyłowskich. Kierownikiem artystycznym pierwszego zespołu jest dyrektor Domu Kultury na Lewandówce we Lwowie, Larysa Sereda. Wspaniałym solistą tego zespołu jest grający na gitarze, Teodor Soroka. Zespół Retro składa się z 4 osób. Kierownikiem muzycznym jest Pani Ludmyła Dodewycz - kompozytorka, profesjonalny muzyk grający na cytrze, pianinie i bandurze, Larysa Sereda, Teodor Soroka i Lubow Hladiak. Zespół uczestniczył w wielu imprezach artystycznych organizowanych przez miasto Lwów.

Wysoki kunszt muzyczny zaprezentowała też Rodzina Horodyłowskich: Jarosław Horodyłowski, dyrektor Domu Twórczości Dziecięcej, jego żona, Oksana Horodyłowska, muzyczny kierownik przedszkola oraz ich córka, Iryna Horodyłowska, pracownik muzycznej placówki, kierownik zespołu wokalnego.

Ukraińskie piosenki śpiewane na głosy, nasączone „rzewną nutą” na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Następnie poeci: Mieczysław A. Łyp, Adam Decowski, Aleksandra Bal i Józef Bajor zaprezentowali swoje wiersze.

Zgodnie z charakterem imprezy Łyp przedstawił interesujące wiersze o muzyce skrzypiec i muzyce Kapeli Ludowej z Futomy. Z kolei A. Decowski dał się poznać jako autor świetnych fraszek. Aleksandra Bal i Józef Bajor zaprezentowali wzruszające liryki z „małej ojczyzny”.

Utwory ukraińskich twórców Liny Kostenko i Leonida Glibowa prezentował Jarosław Horodyłowski. Zgromadzona publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami.

W trzeciej części Biesiady wystąpił radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jacek Magdoń, który wygłosił bardzo ciekawą pogadankę o stosunkach polsko-ukraińskich z 1920 roku.

W przerwach między występami, czas umilał Klub Aktywnych śpiewając znane piosenki ludowe z akompaniamentem akordeonu, na którym znakomicie grał Marek Reguła. Do śpiewu przyłączali się zgromadzeni goście i z Ukrainy i z Polski.

Specjalne podziękowania dla gości, wszystkich artystów biorących udział w Biesiadzie, jak i dla organizatorów spotkania złożył zastępca wójta, Jacek Róg. Całość bardzo sprawnie moderowała dyr. Centrum Kultury i Sportu z z/s w Kamionce, Jadwiga Łomnicka.

Było to piękne spotkanie przedstawicieli dwóch sąsiadujących ze sobą narodów. Trzeba też wspomnieć o pysznym poczęstunku, przygotowanym przez pracowników GCKiS. Biesiada Artystyczna dostarczyła uczestnikom niezapomnianych przeżyć i wzruszeń.

Tekst: Aleksandra Bal, Zdjęcia: Mateusz Surman

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu