W poniedziałek, 18 listopada 2019r. w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego została podpisana umowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 na dofinansowanie w kwocie prawie 6,5 mln zł projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy”. Całkowita wartość projektu wg. kosztorysu inwestorskiego to 9 349 414,95 zł.

W podpisaniu umów oprócz Wójta Gminy Ostrów – Grzegorza Ożoga oraz Skarbnika Gminy Ostrów – Adama Rzeszutka uczestniczył również Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Jacek Magdoń, który od początku wspierał realizację tego projektu.

Wójt Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg podczas podpisania umów nie krył radości z pozyskanych środku. Gmina Ostrów już w przeszłości bezskutecznie starała się o pozyskanie środków zewnętrznych na dalszą rozbudowę i modernizację Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy. Podpisana dziś umowa jest pierwszym dofinansowaniem na właśnie taki cel.

 

Całkowita wartość wg. kosztorysu inwestorskiego to 9 349 414,95 zł
przyznane dofinansowanie to 6 460 977,78 zł
Przewidywany wkład własny: 2 888 437,17 zł


W ramach projektu zostanie wykonany następujący zakres robót:

  • modernizacja linii technologicznej sortowni,
  • budowa budynku garażowo-warsztatowo-magazynowego na odzyskane surowce wtórne wraz z urządzeniami technicznymi, w tym instalacją elektryczną,
  • budowa wagi samochodowej z portiernią wraz z odcinkiem doziemnym kabla sterowniczego,
  • wykonanie dróg wewnętrznych, parkingów i placów manewrowych wraz ze stosownym zagospodarowaniem terenu,
  • budowa instalacji wentylacji hali sortowni ZZO (hermetyzacja hali),
  • montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • zakup wyposażenia.

Do tej pory w ramach procedur przetargowych zrealizowano zakup prasy kanałowej oraz budowę instalacji wentylacji hali sortowni. Przewidywany termin zakończenia projektu do końca roku 2020.

 

Tekst: Wojciech Popielarz / Zdjęcia: Mateusz Surman

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu