Urząd Gminy Ostrów jeszcze w kwietniu zakupił 24 laptopy wraz z oprogramowaniem, które zostały przekazane do szkół w naszej gminie, a następnie do najbardziej potrzebujących uczniów, które nie miały możliwości nauki online z powodu braku komputera w miejscu zamieszkania. Łączny koszt zakupionych komputerów to blisko 60 tys. i zostały sfinansowane ze środków programu „Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

 pomoc

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu