W czwartek, 25 czerwca 2020 w naszej gminie odbyło się spotkanie zainicjowane przez Wójta Gminy Ostrów Grzegorza Ożoga przedsiębiorców i samorządowców z terenu naszego powiatu z Małgorzatą Jarosińską-Jedynak – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Rozmawiano m.in. o efektach Funduszowego Pakietu Antywirusowego i negocjacjach wieloletnich ram finansowych UE 2021-2027.

W spotkaniu uczestniczyli również m.in.: Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Kazimierz Moskal – Poseł na Sejm RP, Zdzisław Pupa – Senator RP, Jolanta Sawicka – Wicewojewoda Podkarpacki, Witold Darłak – Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, Jacek Magdoń - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jacek Posłuszny – Dyrektor Urzędu Pracy w Ropczycach oraz Ludwik Para – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu