Samorząd Województwa Podkarpackiego pozyskał dofinansowanie na budowę nowego węzła autostradowego z autostrady A4 w miejscowości Ostrów! Łączny koszt inwestycji to 40 mln zł z czego 25 mln pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Z pewnością ta inwestycja w znaczny sposób poprawi skomunikowanie całej naszej gminy oraz podniesie atrakcyjność terenów inwestycyjnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Kozodrzy.

Celem tego projektu jest ogólna poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej środkowo-zachodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz usprawnienie komunikacji w regionie. Realizacja projektu sprawi, że układ komunikacyjny regionu będzie zwięzły i spójny.

Mateusz Surman

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w KamioncePowiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu