Historia ciągle zatacza kręgi, lecz jeszcze wiele wydarzeń czeka na odkrycie. Pamięć o lokalnych dziejach zaciera się w pamięci najstarszych żyjących świadków. Warto zgłębiać jej tajemnicę i ocalić od zapomnienia. Stąd też inicjatywa poznania historii Ocieki, która została zapoczątkowana poprzez szeroką akcję poszukiwawczą zabytków w kwietniu br. zgodnie z pozwoleniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu Delegatura w Rzeszowie.

Prace te są możliwe dzięki przychylności proboszcza tutejszej parafii ks. Józefa Pajora oraz mieszkańców, którzy wyrazili zgodę na wejście i przeszukanie prywatnych działek.

Dlaczego akurat w Ociece szuka się historii? Pierwsze wzmianki wspominające o osadnictwie na terenie Ocieki mówią o roku 1431. Kronika parafialna Parafii Ocieka i wpis z roku 1837r. wspomina o Księgach metrykalnych prowadzonych od roku 1731. Pierwszy ujawniony dokument o Ociece, będący w posiadaniu Parafii, to akt jej lokowania z 1610 r. Na tych terenach odpoczywali sprzymierzeńcy konfederacji barskiej co ujawniły już wydobyte z ziemi artefakty . W trakcie I wojny światowej tereny te gościły wojska austriackie i niemieckie. W trakcie II wojny światowej na terenach Blizny zlokalizowano poligon doświadczalnej broni V1 i V2 w 1943 r., jednak mało kto wspomina ze wcześniej bo w roku 1940r Ocieka była wcielona do poligonu wojskowego SS „Truppenubungsplatz Sud-Osten” a w 1942 rozpoczęto budowę zaplanowanych na tym terenie 32 bunkrów.
Poszukiwania prowadzi Pan Mariusz Augustyn przy udziale Agnieszki Augustyn, Józefa Maliborskiego, Przemysława Rajzera, Rafała Nędza, Bogusława Malikowskiego i pracowników Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Kolbuszowa – Mariusza Mazura, Janusza Posłuszny, Mariusza Kobylarza, Dariusza Tabisz. W trakcie poszukiwań zostały już wydobyte artefakty z przedziału czasowego od XVI wieku do współczesnych. Artefakty po opisaniu i zaewidencjonowaniu przez wojewódzkiego konserwatora zabytków zostaną przekazane na ekspozycje Parku Historycznym Blizna.

Poszukiwania są prowadzone przy współpracy z Wójtem Gminy Ostrów – Grzegorzem Ożóg, Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z siedzibą w Kamionce – prowadzonym przez Panią Dyrektor Jadwigę Łomnicką, Lasami Państwowymi – Nadleśnictwo Kolbuszowa.

Prowadzenie poszukiwań zabytków wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jeżeli ktoś to robi bez takiego pozwolenia, to robi to nielegalnie. W razie wątpliwości czy dana osoba poruszająca się po naszym gruncie z wykrywaczem metali posiada takie pozwolenie, można ten fakt zgłosić policji albo służbom konserwatorskim.

 

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”- Józef Piłsudski.

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce

 

Dołączone zdjęcia przedstawiające wydobyte artefakty:

  1. Skład 29 łusek, kaliber 80 długość 715mm
  2. Drzwi od bunkru, grubość 3cm waga około 385 kg

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu