W piątek, 8 marca 2024 r. odbyło się oficjalne rozpoczęcie realizacji inwestycji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 986 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 91. Lokalizacja inwestycji znajduje się pomiędzy Gmina Ostrów, a Miasto i Gmina Ropczyce i ma ona kluczowe znaczenie nie tylko dla naszych mieszkańców i przedsiębiorców.

Wartość robót budowlanych wynosi ponad 42 miliony złotych, z czego ponad połowa zostanie sfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład. Planowany okres realizacji inwestycji to 20 miesięcy.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zarówno lokalnych, powiatowych, jak i wojewódzkich władz samorządowych, a także przedstawiciele wykonawców – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą w Dębicy oraz Himmel i Papesch Opole Spółka z o.o. Naszą gminę reprezentował Wójt Gminy Ostrów, Grzegorz Ożóg, który podkreślił bardzo duże znaczenie tej inwestycji. Od kilku lat wspólnie z Jackiem Magdońem – Radnym Województwa Podkarpackiego oraz byłym posłem Kazimierzem Moskalem – wnioskowali o realizację tej inwestycji, będącej dużym wsparciem dla lokalnych miejscowości oraz firm, takich jak m.in. Cukrownia Ropczyce, a także zlokalizowanej w naszej gminie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kozodrzy.

Cel projektu wykracza poza prostą rozbudowę drogową. Stanowi on część szeroko zakrojonego planu modernizacji Drogi Wojewódzkiej nr 986, mającego na celu przygotowanie infrastruktury do przewidywanego otwarcia nowego węzła na autostradzie A4 w miejscowości Ostrów. Już zainicjowane prace nad rozbudową drogi na odcinku Ostrów-Ropczyce, wraz z budową mostu na rzece Wielopolka, są świadectwem długoterminowego zobowiązania wobec mieszkańców i kierowców.

Inwestycja ma na celu nie tylko ulepszenie przepustowości i bezpieczeństwa drogowego, ale także poprawę stanu technicznego infrastruktury. Zostanie wybudowany nowy wiadukt, który będzie funkcjonował równolegle do istniejącego, zapewniając ciągłość użytkowania do momentu zakończenia prac. Dodatkowo, realizacja projektu przewiduje wprowadzenie ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż drogi i na wiadukcie, co zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.

Zakres inwestycji jest szeroki i obejmuje nie tylko budowę nowego wiaduktu o długości 116,8 m i szerokości 17,2 m, ale także przebudowę odcinka drogi o długości około 1,2 km. W ramach projektu zaplanowano również rozbiórkę dwóch budynków, budowę dodatkowych jezdni, a także instalację nowoczesnego oświetlenia i systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadzenie ekranów akustycznych oraz cichej nawierzchni co znacząco przyczyni się do ograniczenia hałasu i zanieczyszczenia środowiska.

Projekt ten nie tylko poprawi jakość życia mieszkańców okolic, ale również przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu, ułatwiając dostęp do głównych arterii komunikacyjnych. Jest to krok naprzód w kierunku tworzenia zrównoważonej i bezpiecznej infrastruktury drogowej, odpowiadającej na potrzeby przyszłości.

Mateusz Surman

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu