W poniedziałek, 6 maja 2024 roku, w Urzędzie Gminy w Ostrowie odbyła się inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Gminy Ostrów na kadencję 2024–2029. Sesja rozpoczęła się od uroczystego ślubowania wszystkich radnych. Kolejnym etapem było wybranie przewodniczącego Rady Gminy, którym został Rafał Nędza. Na wiceprzewodniczących wybrano Andrzeja Budzika i Jana Ciężkowskiego.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Ostrowie, Wioletta Ochab, wręczyła Wójtowi Gminy Ostrów, Grzegorz Ożóg, zaświadczenia o jego reelekcji. Wójt w swoim inauguracyjnym przemówieniu, złożył uroczyste ślubowanie i podkreślił swoje zaangażowanie w kontynuację dotychczasowej pracy, wyrażając nadzieję na owocną współpracę z nową Radą Gminy.

Sesja zgromadziła także znaczących gości, w tym nowo wybranych członków Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego: Piotra Kapustę – Starostę Powiatu, Jacka Roga - Wicestarostę oraz Sławomira Bezarę - Członka Zarządu Powiatu. Obecny był również Bogusław Wójcik - Radny Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z naszej gminy.

Podczas sesji podjęto również ważne uchwały dotyczące utworzenia stałych komisji Rady Gminy Ostrów, określenia ich składów osobowych oraz wyboru przewodniczących tych komisji co jest istotnym elementem organizacyjnym nowej Rady Gminy Ostrów.

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu