Herb Gminy Ostrow oraz uzasadnienie
Na tarczy hiszpańskiej w polu zielonym godło herbu Leliwa a pod nim lilia naturalna biała z liśćmi złotymi.


Uzasadnienie:
Zastosowane w herbie Gminy Ostrów godła nawiązują do miejscowej tradycji historycznej i warunków przyrodniczych.
Godło herbu Leliwa stanowi upamiętnienie największego rodu obecnego w historii tutejszych ziem – żochowskiej linii rodu Tarnowskich, którzy władali kilkoma wsiami z terenu obecnej gminy w latach 1365-1587. Po nich, drogą ożenku, najważniejszymi rodami obecnymi w historii dzisiejszej gminy Ostrów, czyli posiadającymi większą własność ziemską, byli Mieleccy h. Gryf (1587-1616), Lubomirscy h. Szreniawa bez krzyża (1616-1710), Sanguszkowie (1710-1753), po których przez kilka lat właścicielami ponownie byli Lubomirscy. Później właściciele, przede wszystkim Ocieki i Woli Ocieckiej, wielokrotnie się zmieniali. Znajdujemy więc tu Lasockich, Stadnickich i Reyów. Od nich ok. 1820 r. dobra nabyli ostatni właściciele – Romerowie, których dobra uszczuplone zostały w XX-leciu międzywojennym poprzez mariaże ostatniego pokolenia dziedziców władających tutejszymi dobrami.
Lilia naturalna biała z liśćmi zielonymi nawiązuje do lokalnych warunków przyrodniczych gminy położonej w lesistej okolicy poprzecinanej szeregiem rzeczek i strumieni, z licznymi niewielkimi oczkami wodnymi (niewielkimi jeziorami). Na terenie gminy zewidencjonowano 21 pomników przyrody, w tym dwa z nich stanowią zbiorowiska dwóch gatunków lilii wodnych: grzybieni białych w Sadykierzu i grążela żółtego w Kamionce.
Pole tarczy zielone symbolizuje położenie gm. Ostrów na skraju historycznej Puszczy Sandomierskiej; po dziś dzień użytki leśne stanowią 39% obszaru gminy.

Na terenie gminy żadna z parafii nie ma średniowiecznego rodowodu, a najstarsza par. św. Katarzyny (według rocznika diecezji tarnowskiej erygowana ok. 1607-1616 przez bpa krakowskiego Piotra Tylickiego), obejmowała zarówno w przeszłości jak i obecnie tylko niewielką część gm. Ostrów.
Pozostałe parafie (Ostrów, Kamionka i Skrzyszów) erygowano dopiero w XX w.


Herb Gminy Ostrów - pobierz

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu