logotypy poziom

 

W wyniku realizacji projektu „Geniusz IT” wytworzone zostały nowe materiały edukacyjne i szkoleniowe!

Chcesz dowiedzieć się więcej - przejdź na koniec strony

Chcesz zobaczyć materiały - kliknij LINK

Potem jest opis projektu, ale Państwo możecie to pominąć, i od razu wkleić poniższy tekst:

W wyniku realizacji projektu „Geniusz IT” wytworzone zostały nowe materiały edukacyjne i szkoleniowe, a dokładnie:

 1. Interaktywne zestawy ćwiczeń służące podnoszeniu kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, ukierunkowane na:
 • wykorzystanie nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych,
 • edukację w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego,
 • wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie.

Ćwiczenia łączą interaktywne metody kształcenia, cyfrowe metody aktywizujące i treści w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, aby upowszechnić wykorzystywanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych wśród nauczycieli szkół podstawowych. Jednocześnie kształtują one kompetencje społeczne i kompetencje uczenia się: umiejętność wyszukiwania i oceny informacji oraz efektywnej współpracy podczas wymieniania się materiałami, tworzenie nielinearnych notatek, kreatywność, umiejętność posługiwania się OZE i narzędziami z zakresu TIK, np. współdzielenie plików.

Ćwiczenia mają przeznaczenie zarówno dla uczniów jak i nauczycieli:

 • nauczyciele: otrzymuję instrukcję szkoleniową, zawierającą wskazówki metodyczne prowadzenia lekcji z wykorzystaniem ćwiczeń,
 • uczniowie: wypełniają ćwiczenia i zadania podczas lekcji i zajęć dodatkowych prowadzonych metodami aktywizującymi, jako elementy treningu koncentracji, burzy mózgów, stawiania pytań i poszukiwania rozwiązań, jako ćwiczenia utrwalające i sprawdzające oraz element treningu koncentracji i kreatywności. W celu wsparcia nauczania kontekstowego w ćwiczeniach wprowadzone zostały postaci przewodników - postaci rysowanych, anime, które zapoznają  uczniów z tematyką, pełnią rolę mentora/moderatora. Przewodnicy – w ćwiczeniach zaplanowanych dla kolejnych poziomów edukacyjnych – rosną i dojrzewają wraz uczniami, dzięki czemu uczniowie mają szansę zaprzyjaźnić się z nim. Jest to element angażujący i motywujący do wykonywania poleceń i ćwiczeń.
 1. Dynamiczne scenariusze oraz statyczne konspekty zajęć z nauki programowaniapozwalające na symulację przebiegu zajęć dodatkowych z zakresu programowania. Nauczyciel może dynamicznie dobierać ćwiczenia i pytania do uczniów w zależności od otrzymywanych wyników zajęć, w kontrolowanym środowisku w cyfrowym systemie pomiarowym.

Materiały do nauki programowania to publikacje elektroniczne zawiera zbiór  konspektów scenariuszy prowadzenia zajęć warsztatowych dla uczniów z zakresu programowania obejmujących programowanie przy użyciu następujących narzędzi:

 1. Nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej:
  1. Lego WeDo 2.0 – zestaw bazowy 45300
 2. Nauczanie w klasach 4-6 szkoły podstawowej:
  1. Lego Mindstorms EV3 – zestaw podstawowy – Lego 45544
  2. Lego Mindstorms EV3 – zestaw rozszerzający – Lego 45560
 3. Nauczanie w klasach 7-8 szkoły podstawowej i/lub w klasach 1-3 gimnazjum:
  1. Lego Mindstorms EV3 – zestaw podstawowy – Lego 45544
  2. Lego Mindstorms EV3 – zestaw rozszerzający – Lego 45560
  3. Lego EV3 – czujnik temperatury – Lego 9749
  4. Lego EV3 – czujnik podczerwieni – Lego 45509
  5. Lego EV3 – nadajnik podczerwieni – Lego 45508

Wszystkie wyżej wymienione materiały dostępne są dla każdego zainteresowanego na platformie e-learningowej eduRoom.

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w KamioncePowiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu