flag yellow low Leader lasovia PROW 2014 2020 logo kolor 

Operacja realizowana w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LASOVIA na lata 2014-2020

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pod nazwą: „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Ocieka, Kamionka, oraz zakup wyposażenia dla Domu Kultury w Kamionce” mająca na celu poszerzenie oferty rekreacyjnej i kulturowej Gminy Ostrów poprzez utworzenie dwóch ogólnodostępnych placów zabaw oraz zakup instrumentów muzycznych dla Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Ostrów, Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 Realizacja operacji obejmuje wykonanie:

  1. Ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Ocieka.
  2. Ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Kamionka.
  3. Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby statutowej działalności Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Ostrów.

design heroPlanowane do wykonania place zabaw będą ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych. Ich lokalizacja przy Szkołach Podstawowych wynika z braku, posiadania przez Gminę wolnych działek w centrach tych miejscowości, które mogły by być wykorzystane na lokalizację tego typu infrastruktury. Inne dostępne dla Gminy działki znajdują się na obrzeżach miejscowości w miejscach mało uczęszczanych, do których konieczne było by wybudowanie dróg dojazdowych/chodników/przyłączy elektroenergetycznych. Co finalnie znacznie podniosło by koszt inwestycji i nie przyniosło oczekiwanego efektu. Działki wybrane pod umiejscowienie placów zabaw są najlepiej skomunikowane z domami mieszkańców sołectw, posiadają blisko położone parkingi dla dojeżdżających, gwarantują osiągnięcie najlepszego stosunku koszt/efekt. Ponadto dzięki bliskości szkół place zabaw będą mogły być monitorowane przez pracowników szkół, co pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na placach oraz zapobiegnie możliwym aktom wandalizmu.

Instrumenty będą wykorzystywane w trakcie zajęć muzycznych prowadzonych w CKiB, zaś poza czasem jego pracy będą mogły być wypożyczone, dla osób chcących rozpocząć swoją naukę z grą na instrumentach, celem zapoznania się z ich budową, funkcjonowaniem, jak i dla bardziej doświadczonych osób, chcących podnieść swoje umiejętności gry.

Szacunkowa wartość zadania wynosi: 185 tys. zł.

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu