W związku ze zmianą Regulaminu określającego zasady uczestnictwa i procesu rekrutacji w projekcie informuję, iż zgłoszenia do projektu można składać w sposób ciągły. Pierwsze poprawnie złożonych 50 zgłoszeń osób spełniających kryteria zostania zostanie zakwalifikowane do udziału w projekcie. Kolejne zgłoszenia zostaną wpisane na listę rezerwową (na wypadek rezygnacji bądź przestania spełniania kryteriów uczestnictwa).

Ponadto w związku z dłużej trwającym niż początkowo zakładano czasem naboru beneficjentów wydłużeniu ulega termin w którym komputery zostaną zainstalowane u zainteresowanych osób. Nowy przewidywany termin rozpoczęcia funkcjonowania projektu to początek października br.

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu