W związku ze zmianą Regulaminu określającego zasady uczestnictwa i procesu rekrutacji w projekcie informuję, iż zgłoszenia do projektu można składać w sposób ciągły. Pierwsze poprawnie złożonych 50 zgłoszeń osób spełniających kryteria zostania zostanie zakwalifikowane do udziału w projekcie. Kolejne zgłoszenia zostaną wpisane na listę rezerwową (na wypadek rezygnacji bądź przestania spełniania kryteriów uczestnictwa).

Ponadto w związku z dłużej trwającym niż początkowo zakładano czasem naboru beneficjentów wydłużeniu ulega termin w którym komputery zostaną zainstalowane u zainteresowanych osób. Nowy przewidywany termin rozpoczęcia funkcjonowania projektu to początek października br.

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu