Jak zgłaszać problem, albo awarię komputera?

Przede wszystkim podając jak najwięcej szczegółów. Zanim zgłosisz problem należy zastanowić się, jakie dokładnie są jego objawy, od kiedy je obserwujesz, czy występowały wcześniej, a jeśli tak to jak często. Zanim zadzwonisz i zgłosisz awarię:

 
 • uruchom ponownie komputer i sprawdź czy problem nie ustąpił;
 • sprawdź czy jest połączenie z punktem dostępowym;
 • przeskanuj komputer programem antywirusowym;
 • sprawdź stan urządzenia (czy antena nie przestawiła się, kable są właściwie podłączone, komputer nie jest uszkodzony mechanicznie);
Sposób zgłaszania awarii:   W dni robocze od godz. 800 do godz. 1500
 
W przypadku konieczności przesyłania komputera do serwisu należy wysłać tylko i wyłącznie niedziałający sprzęt w przypadku awarii komputera należy wysłać sam komputer, (nie należy wysyłać klawiatury, myszki, monitora).
 
 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu