W związku z realizacją umowy. Podaję informację odnośnie serwisowania komputerów:

 

1. Proszę o umożliwienie pracownikowi firmy:Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów. Dostępu do komputera (Acer Veriton dostarczonego w listopadzie 2013r.) oraz sprzętu do korzystania z Internetu. Celem wykonania niezbędnych usług serwisowych.  Pracownik firmy powinien przedstawić upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Ostrów (ważne w terminie od dnia 1 grudnia 2013r. do dnia 30 listopada 2015r.), dokument potwierdzający że jest pracownikiem firmy Suntar, dokument potwierdzający tożsamość.

2.W przypadku wątpliwości proszę o telefon do Urzędu Gminy w Ostrowie: Tel. 17 745-11-60, do Pana Dariusza Rokosza.

3. Usługa serwisowa jest bezpłatna dla użytkownika komputera.

Usługa serwisowa obejmuje:

1. Wstępną ocenę prawdopodobnej przyczyny błędu w pracy urządzenia,

2. Wymianę wszelkich części nie nadających się do naprawy na miejscu, z wyjątkiem oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych. W toku wykonywania usługi Wykonawca może zainstalować zastępczy moduł lub jednostkę, co zostanie potwierdzone protokolarnie.

3.Odbiór niesprawnego sprzętu z miejsca w którym jest zainstalowany i dostarczenie go z powrotem.

4. Instalację i konfigurowanie oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem.

5. Usuwanie usterek i problemów związanych z funkcjonowaniem systemu oraz oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem.

6. Diagnostykę, ocenę sprzętu.

7. W przypadku awarii sprzętu - podjęcie właściwych kroków mających na celu naprawę sprzętu, nadzór nad prawidłową naprawą gwarancyjną (w tym przekazanie sprzętu do naprawy dokonywanej przez odpowiedni serwis gwarancyjny i odbiór po naprawie.

8. Ekspertyza techniczna poważnie uszkodzonych urządzeń komputerowych.

9. Wykonanie na zlecenie Zamawiającego jednak nie częściej niż raz na 10 miesięcy następujących czynności:

- Konserwacja jednostki centralnej: czyszczenie otworów wentylacyjnych i styków urządzeń we/wy ( portów USB,LPT itp.) , przy otwartej obudowie czyszczenie wentylatorów obudowy, procesora, zasilacza, wydmuchiwanie zanieczyszczeń ze wszystkich dostępnych elementów elektronicznych, sprawdzenie mocowań kart, czyszczenie napędów DVD, testowanie podstawowych podzespołów jednostki centralnej.

- Konserwacja monitora LCD: czyszczenie otworów wentylacyjnych, wydmuchiwanie zanieczyszczeń ze wszystkich dostępnych elementów elektronicznych, testowanie podstawowych parametrów monitora.

 

 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu