Dotacja na usuwanie azbestu

Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2019 na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"

  1. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie "Procedury dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Rzeszowie" oraz programu priorytetowego NFOŚiGW pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest", ogłasza nabór wniosków na zadania zaplanowane do realizacji w 2019 roku polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest.
  2. Termin naboru wniosków od mieszkańców Gminy Ostrów określa się od 07.2019r. do 02.08.2019 r.
  3. Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie bip.wfosigw.rzeszow.plw zakładce nowości i nabory wniosków.
  4. Dotacji udziela się jednostkom samorządu terytorialnego czyli gminie w oparciu o zasady udzielania dotacji określone przez WFOŚiGW w Rzeszowie. Gmina musi złożyć wniosek o dofinansowanie usuwania azbestu na podstawie zgłoszeń mieszkańców.
  1. Wysokość dofinansowania:

- 50 % dotacja ze środków NFOŚiGW w Warszawie

- 35 % dotacja ze środkow WFOŚiGW w Rzeszowie

- 15 % koszt inwestora – pokrywany z budżetu gminy

 

Koszt zakupu nowego pokrycia dachowego i jego montaż nie jest objęty dofinansowaniem

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie chęci usunięcia wyrobów zawierających azbest w 2019r. i zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy w Ostrowie (pokój nr 23) wg formularza dostępnego w siedzibie urzędu i na stronie internetowej w terminie do 2 sierpnia 2019r.

Numer telefonu kontaktowego do Urzędu Gminy Ostrów:   (17) 744 93 16

Adres strony internetowej Gminy Ostrów:        www.ostrow.gmina.pl                   

Formularz wniosku - PDF

 

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w KamioncePowiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu