Ostrów, dnia 11.05.2020r.

OGŁOSZENIE
Szanowni Mieszkańcy Gminy Ostrów

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie informuje, że gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kozodrzy, gm. Ostrów (PSZOK) - wznawia swoją pracę od dnia 16.05.2020r.

Odpady przyjmowane będą dwa razy w miesiącu, tj. w drugą i ostatnią roboczą sobotę miesiąca w godzinach od 7:00 do 14:00.
Jednocześnie informujemy, że z uwagi na trwający stan epidemii, podczas korzystania z PSZOK wprowadzono następujące zasady bezpieczeństwa:
W celu zagwarantowania przyjęcia odpadów do PSZOK-u, należy uprzednio potwierdzić i uzgodnić z pracownikiem Zakładu telefonicznie pod numerem: 607 053110 lub 607 222 934, planowaną ich dostawę.

Przy wjeździe, tj. w okienku wagowego na bramie głównej Zakładu, obowiązuje konieczność okazania dokumentu tożsamości oraz potwierdzenia wpłat za gospodarowanie odpadami.

Osoby wjeżdżające na teren PSZOK-u, samodzielnie lecz pod nadzorem pracownika Zakładu, umieszczają posegregowane odpady w pojemnikach, kontenerach i boksach - zgodnie z oznaczeniem i rodzajem.

Na terenie Punktu jednocześnie obsługiwane są maksymalnie dwa pojazdy dostarczające odpady.

Osoby przebywające na terenie Punktu zobowiązane są do stosowania maseczek i rękawic ochronnych oraz zachowania bezpiecznej odległości między sobą.
Osoby, które nie zastosują się do powyższych zasad nie będą obsługiwane.


Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie
Marek Gubernat

 

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w KamioncePowiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu