Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr  50/2020 Wójta Gminy Ostrów z dnia  24 czerwca 2020 r.

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 

Lp.

Działka

Powierzchnia

Położenie

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
w planie zagospodarowania

przestrzennego

Miesięczny czynsz dzierżawny
w zł.

Okres dzierżawy

1.

Część dz.

nr 1571/4

  ok.  550m2

  

Ostrów

RZ1R/00016542/6

Nieruchomość położona
w centrum  Ostrowa

W  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
działka położona jest w terenach zabudowy usługowej

 0,43zł/m2 +VAT

 

Na czas nieoznaczony

 

UWAGA:

Uchwałą Nr XX/170/20  z dnia 9 czerwca 2020r. Rada Gminy w Ostrowie wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na dzierżawę w/w nieruchomości  z przeznaczeniem na sklep warzywno - owocowy

Wykaz podlega wywieszeniu w dn. 25.06.2020r. – 15.07.2020r.

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu