WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE
INFROMUJE,
ŻE OD DNIA 21.10.2020r. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE DLA BENEFICJENTÓW
UPRAWNIONYCH DO PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA.
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej  stanowiące wzór do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r.
Żądanie można złożyć w gminie osobiście, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP.
O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.
ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA NALEŻY SKŁADAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE NA ZAŁĄCZONYM WZORZE.
WIĘCEJ INFROMACJI NA TEMAT PROGRAMU „Czyste powietrze” można uzyskać na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na stronie internetowej https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/ lub pod numerem 17 853 63 61 wewnętrzny 222 lub 333.
Dokumenty do pobrania:

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w KamioncePowiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu