OGŁOSZENIE

INFORMACJA  DLA  WŁAŚCICIELI  DOMKÓW  LETNISKOWYCH

(możliwość dodatkowego przekazywania odpadów komunalnych)

 

Właściciele domków letniskowych z terenu Gminy Ostrów w okresie od dnia 05.06.2021r. do 27.09.2021r. mogą przekazywać zebrane w systemie workowym odpady komunalne bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy bramie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy (współrzędne GPS: N50° 7' 10.2842"   E21° 37' 8.2605") - Mapa dojazdu do ZZO Kozodrza

Odbiór odpadów odbywać się będzie dla w/w okresu cotygodniowo od soboty do poniedziałku w godzinach 8:00 do 17:00.

Sposób przekazania odpadów komunalnych:

  1. Właściciele domków letniskowych dostarczają odpady komunalne własnym transportem do PSZOK w Kozodrzy
  2. Obsługa PSZOK sprawdzi tożsamość osoby przekazującej odpady (dokument tożsamości lub kopia deklaracji odpadowej)
  3. W przypadku niewystępowania osoby dostarczającej odpady na aktualnej liście zgłoszonych do systemu domków letniskowych, PSZOK odmówi przyjęcia odpadów.
  4. Odmowa przyjęcia odpadów nastąpi również w przypadku ich dostarczenia w workach nieoznakowanych logo GZUK Sp. z o.o.
  5. Ze względu na specyfikę korzystania z domków letniskowych dopuszcza się dostarczanie do PSZOK niepełnych worków z odpadami.

UWAGA:

Opisana powyżej możliwość przekazywania odpadów do PSZOK w Kozodrzy jest dobrowolną opcją dodatkową, umożliwiającą przekazywanie odpadów komunalnych w przypadku opuszczania domku letniskowego w okresie weekendu.

Właściciele domków letniskowych mogą również przekazywać odpady komunalne w systemie workowym zgodnie z TERMINARZEM ZBIÓRKI NA ROK 2021 dla Mieszkańców Gminy Ostrów.

 

Informacja telefoniczna w sprawie: (17) 744 93 16

TERMINARZ ZBIÓRKI ODPADÓW NA ROK 2021 dostępny na stronie www.ostrow.gmina.pl

 

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w KamioncePowiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu