Dodatek osłonowy jest kluczowym elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. O wsparcie mogą się ubiegać osoby, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł netto w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł netto na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.
 
Informujemy, że w naszej gminie przyznaniem dodatku osłonowego zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie i można już składać wnioski.
 
Kontakt do GOPS Ostrów tel.: (17) 74 49 314 lub (17) 22 35 768
 
Więcej informacji oraz wzór wniosku (w zakładce „Do pobrania”):
https://www.gov.pl/klimat/dodatek-oslonowy
 
dodatek oslonowy gmina ostrow

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu