Poniższa informacja kierowana jest do osób fizycznych.

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,

2)      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań – na podstawie Art.6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art.9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6)      Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów,

7)      Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Marszałka oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe załatwienie Pani/Pana spraw,

8)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,

9)      Szczegółowe klauzule informacyjne będą przekazywane przez poszczególne komórki organizacyjne realizujące Pani/Pana sprawę.

 

OGŁOSZENIE:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu  zaprasza na bezpłatne webinarium „Dofinansowanie na kursy i szkolenia dla pracowników i właścicieli MŚP ".

Webinarium odbędzie się 11 marca 2022 r. od godz. 11:00 do 12.00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.  

Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie  formularza zgłoszeniowego na stronie:

https://tiny.pl/9lnx9

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 marca 2022 r. do godz. 15.30.

W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 798 771 414.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu rzeszowskiego (powiaty: dębicki, ropczycko-sędziszowski, leżajski, łańcucki,  rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski), którzy mogą otrzymać nawet do 80% dofinansowania w ramach projektu „ „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych".

Program webinarium:

1.    Powitanie uczestników, przedstawienie tematyki webinarium.

       Działanie 7.5 – Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2.    Kto może uzyskać dofinansowanie.

3.    Proces aplikowania o dofinansowanie.

4.    Kryteria wyboru.

5.    Wysokość wsparcia.

6.    Termin rekrutacji.


Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu
ul. Kościuszki 7 , 39-300 Mielec
tel.: 798 771 414, 798 771 650
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów, skr. pocztowa 17
centrala: (017) 850 1700
fax: (017) 850 1701
www.podkarpackie.pl/


Klauzula informacyjna RODOPowyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje prawnie chronione. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.


Weź pod uwagę ochronę środowiska, zanim wydrukujesz ten e-mail.

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu