Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” zaprasza do udziału w projekcie pt.: "Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni" – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza  Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer POWR.01.02.01-18-0015/21

Okres realizacji projektu: 01.02.2022 r. - 30.06.2023 r.

NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH:

23.03.2022 r. - 11.04.2022 r.

 

FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE:

 • Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla 40 UP.
 • W ramach szkolenia zapewnione będą materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz poczęstunek.
 • Udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa  w kwocie 23 050,00 zł/UP dla 34 UP.
 • Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (2800,00zł/ m-c przez 6 miesięcy/UP) dla 34 UP.

 

WARUNKI UDZIAŁU

DODATKOWE KRYTERIA PREMIUJĄCE

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie kryteria:

 • wiek 18-29 lat
 • osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy
 • zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3)
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • kobiety
 • osoby zamieszkałe na terenie miast średnich lub tracących funkcje społeczno-gospodarcze województwa podkarpackiego (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg)

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY, MĘŻCZYZN JAK I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pełny dostęp do projektu !

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Dofinansowanie projektu z UE: 1 655 879,00 zł

www.mapadotacji.gov.pl

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW ORAZ  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Biuro projektu

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” 36-100 Kolbuszowa ul. Jana Pawła II 8; tel. 17 227 02 58 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00 oraz na stronie www.mlodzi-przedsiebiorcy.pl email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz na spotkaniach informacyjnych:

 • 03.2022 r. o godz. 13:00 - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”, ul. Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa;
 • 03.2022 r. o godz. 10:00 - Miejski Obszar Funkcjonalny w Jarosławiu, ul. Cerkiewna 3, 37-500 Jarosław;
 • 03.2022 r. o godz. 12:00 – Starostwo Powiatowe w Przeworsku (sala konferencyjna), ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk;
 • 03.2022 r. o godz. 13:00 - Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko;
 • 03.2022 r. o godz. 13:00 - Starostwo Powiatowe w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce;

mlodzi aktywni przedsiebiorczy innowacyjni nil kolbuszowa

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu