Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2022 Wójta Gminy Ostrów z dnia 15 kwietnia 2022 r.

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy

Lp.

Działka nr

Powierzchnia
w ha

Położenie

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena  nieruchomości

w zł.

1.

2750/27

       2,00

Kozodrza

RZ1R/00043198/7

Działka zabudowana budynkami wraz z urządzeniami na cele działalności gosp., przy skrzyżowaniu lokalnych dróg asfaltowych, w odległości ok. 3km od drogi wojewódzkiej

        

Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług (symbol 1.P.U)  oraz częściowo jako teren drogi publicznej klasy lokalnej (1.KDL)

2 100 000,00

Uchwałą Nr XXXVI/283/22 z dnia 28 lutego 2022r. Rada Gminy w Ostrowie wyraziła zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę 2750/27 poł. w Kozodrzy na rzecz dzierżawcy

Do ceny zostanie doliczony VAT (stawka 23%)

              

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, w dniach 21.04.2022r. –12.05.2022r.

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu