Cel projektu „A cóż to za wojacy?” to zwiększenie świadomości mieszkańców powiatu ropczycko–sędziszowskiego na temat procesu odzyskiwania Niepodległości w latach 1917-1922 i zaangażowania w ten proces osób związanych z miejscowościami obecnego powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz skuteczne rozbudzenie potrzeby świadomego i aktywnego świętowania Niepodległości. Cel ostanie osiągnięty dzięki: AUTORSKIEJ WYSTAWIE z katalogiem „A cóż to za wojacy? Znani i nieznani bohaterowie 1914-1818 z powiatu ropczycko-sędziszowskiego”, której będą towarzyszyć aktywizujące uczestników WARSZTATY HISTORYCZNE; KONCERTOWI „A cóż to za wojacy? Koncert znanej i nieznanej piosenki legionowej 1914-1922”, któremu towarzyszyć będzie podwieczorek w barwach biało-czerwonych. Działania zostaną zrealizowane w PCEK w Ropczycach przy zaangażowaniu wielu podmiotów, ale przede wszystkim społeczności powiatu: dzieci, młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców.

apel pcek ropczyce legiony polskie

 

źródło: Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach

 

 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu