OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ostrów

 z dnia 9 sierpnia 2022r.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559) oraz Zarządzenia Nr 80/2022 Wójta Gminy Ostrów z dnia 8 sierpnia 2022r. w sprawie ogłoszenia wyników wyboru sołtysa w sołectwie Kamionka, podaję do publicznej wiadomości:

1. W wyniku przeprowadzonych wyborów dniu 7 sierpnia 2022r. sołtysem sołectwa Kamionka został

Ciężkowski Jan

2. Niniejsze obwieszczenie podaje się do wiadomości publicznej w sołectwie Kamionka Gminy Ostrów w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostrów.

 

WÓJT GMINY OSTRÓW

/-/ Grzegorz Ożóg

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu