OGŁOSZENIE

Wymiana kotłów centralnego ogrzewania.

Gmina Ostrów przypomina o konieczności wymiany kotłów centralnego ogrzewania (dotyczy kotłów pozaklasowych i kotłów 3, 4 klasy) oraz pozostałych instalacji wydzielających ciepło (kominki, kozy, piece kaflowe) zgodnie z wymogami uchwały antysmogowej dla województwa podkarpackiego.

W stosunku do instalacji, których zakup, potwierdzony dowodem zakupu lub innym dokumentem, nastąpił przed wejściem w życie uchwały tj. przed dniem 2 czerwca 2018r., obowiązują następujące daty graniczne ich użytkowania:

  1. Do 1 stycznia 2022r. – w stosunku do pozaklasowych kotłów c.o. eksploatowanych powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej;
  2. Do 1 stycznia 2023r. – w stosunku do instalacji wydzielających ciepło, chyba że instalacje te zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w pkt 2 lit. a załącznika II do Rozporządzenia 2015/1185 w sprawie ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe;
  3. Do 1 stycznia 2024r. – w stosunku do pozaklasowych kotłów c.o. eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji;
  4. Do 1 stycznia 2026r. – w stosunku do pozaklasowych kotłów c.o. eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji;
  5. 1 stycznia 2028r. – w stosunku do kotłów c.o. spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określone dla klasy 3 lub 4 wg. normy PN-EN 303-5:2012.

Przykład do pkt.1

Na podstawie faktury lub tabliczki znamionowej, ustalono produkcję kotła pozaklasowego na rok 2007. Wynika z tego, że w dniu wejścia w życie uchwały antysmogowej (tj. 2 czerwca 2018r.) kocioł był eksploatowany 11 lat (powyżej 10 lat), czyli jego wymiana powinna nastąpić do dnia 1 stycznia 2022r.

Kotły nie posiadające tabliczki znamionowej lub dokumentu potwierdzającego rok jego produkcji również powinny być wymienione do dnia  1stycznia 2022r.

Przykład do pkt. 2

Głównym źródłem ogrzewania domu jest kominek, który nie spełnia wymogów „ekoprojektu” (brak instrukcji dla instalatorów i użytkowników, z której wynika spełnianie wymogów), czyli jego wymiana powinna nastąpić do dnia 1 stycznia 2023r.

Przykład do pkt. 3

Na podstawie faktury lub tabliczki znamionowej, ustalono produkcję kotła pozaklasowego na rok 2010. Wynika z tego, że w dniu wejścia w życie uchwały antysmogowej (tj. 2 czerwca 2018r.) kocioł był eksploatowany 8 lat (przedział 5 do 10 lat), czyli jego wymiana powinna nastąpić do dnia 1 stycznia 2024r.

Przykład do pkt. 4

Na podstawie faktury lub tabliczki znamionowej, ustalono produkcję kotła pozaklasowego na rok 2015. Wynika z tego, że w dniu wejścia w życie uchwały antysmogowej (tj. 2 czerwca 2018r.) kocioł był eksploatowany 3 lata (przedział poniżej 5 lat), czyli jego wymiana powinna nastąpić do dnia 1 stycznia 2026r.

Przykład do pkt. 5

Kocioł posiada zaświadczenie wydane przez akredytowaną jednostkę o posiadaniu trzeciej klasy emisyjności spalin (lub wynika to jednoznacznie z tabliczki znamionowej), czyli jego wymiana powinna nastąpić do dnia 1 stycznia 2028r.


UWAGA:

Informujemy ponadto o prowadzeniu przez Urząd Gminy Ostrów obowiązkowych kontroli palenisk u osób fizycznych. Podczas przedmiotowych kontroli zostanie sprawdzona między innymi zgodność aktualnie użytkowanego źródła ogrzewania domu z zadeklarowanym w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu