INFORMACJA

dla Osób biorących udział w projekcie OZE na terenie Gminy Ostrów

 

Zgodnie z deklaracją Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które od dnia 1 lipca 2024r. przejęło obsługę wniosku parasolowego pn. „Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Ostrów” informujemy, że ocena przedmiotowego projektu nastąpi w terminie do 31.12.2024r.

            Ewentualna realizacja projektu (w przypadku jego pozytywnej oceny) będzie prowadzona w terminie do 30.06.2026r.

            Gmina Ostrów będzie sukcesywnie informować Mieszkańców o dalszych rozstrzygnięciach dotyczących projektu OZE.   

           

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu