INFORMACJA!

Wójt Gminy Ostrów zawiadamia, że rolnicy którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. powodzi i deszczu nawalnego, mogą składać wnioski celem oszacowania strat.
Przedmiotowe wnioski należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż 10 dni od dnia ustąpienia wody, na Dzienniku Podawczym Urzędu w Ostrowie lub w pok. nr 20 III piętro w godz. pracy urzędu.
Druk wniosku dostępny do pobrania ze strony www.ostrow.gmina.pl lub w pok. Nr 20 (III piętro),
Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię wniosku o płatności wraz z załącznikiem graficznym w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski
  • wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) (dotyczy rolników utrzymujących bydło, owce, kozy lub świnie)

Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie oraz musi być zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania:

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w KamioncePowiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu